Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

15.09.2015

 • 15 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником інших податківі зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податкузаяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

18.09.2015

 • 18 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата авансових внесківз єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання платником єдиного податкузаяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

21.09.2015

 • 21 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Останній день поданнядекларації з податку на додану вартість за серпень 2015 року

пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України

Останній день поданнядекларації акцизного податку за серпень 2015 року

пп.49.1 та 49.21,п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України (з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71-VIII)

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за серпень 2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

28.09.2015

 • 28 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

29.09.2015

 • 29 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати авансового внеску  рентної плати за:

-          транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

-          транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.4 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплати авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини

Пункт 257.4 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Пункт 257.4 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

 

30.09.2015

 • 30 вересня

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати зподатку на додану вартість засерпень 2015 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України

Останній день сплатиакцизного податкуза серпень 2015 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57, п.п. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 Податкового Кодексу України (з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII)

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємствза вересень 2015 року

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України Податкового кодексу України

Останній день сплатиземельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за серпень 2015 року.

Пункт 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Сплата податкуна доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням

мінімального акцизного податкового зобов'язання і

сплати акцизного податку на тютюнові вироби ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп.222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

 

15.06.2015

 • 15 ЧЕРВНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником інших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

19.06.2015

 • 19 ЧЕРВНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

22.06.2015

 • 22 ЧЕРВНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день подання деклараціїподатку на додану вартістьза травень 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації акцизного податку за квітень 2015 року

пп.49.1 та 49.21,п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день авансової сплатиакцизного податку за травень 2015 року(доплати (у разі потреби)податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку)*

п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

Останній день подання декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень 2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

26.06.2015

 • 26 ЧЕРВНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового внеску  рентної плати за:

- транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

- транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.4 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини

Пункт 257.4 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Пункт 257.4 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

30.06.2015

 • 30 ЧЕРВНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиподатку на додану вартість затравень 2015 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплатиакцизного податкуза травень 2015 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57, п.п. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємствза червень 2015 року

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплати збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності травень 2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Останній день сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за травень 2015 року.

Пункт 287.3 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Сплата податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

15 квітня (середа)

Закінчується термін подання:

- звітності, пов’язаної із застосуванням РРО і КОРО(РК) за березень 2015 року, довідки про використані розрахункові книжки, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв`язку.

20 квітня (понеділок)

Закінчується термін сплати:

- єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з доходу за березень 2015 року;

- єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з доходу фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, за I квартал 2015 року;

- авансового внеску з єдиного податку за квітень 2015 року платниками, віднесеними до 1 та 2 груп.

Закінчується термін подання:

- декларації з податку на додану вартість за березень 2015 року;

- декларації з акцизного податку за березень 2015 року;

- податкової декларації зі збору за користування радіочастотним ресурсом України за березень 2015
року;

- податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за березень 2015 року;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за березень 2015 року.

29 квітня (середа)

Закінчується термін сплати:

- авансового внеску з податку на нерухоме майно юридичними особами за I квартал 2015 року.

30 квітня (четвер)

Закінчується термін сплати:

- податку на додану вартість за березень 2015 року;

- авансових внесків з податку на прибуток за квітень 2015 року;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2015 року;

- акцизного податку за березень 2015 року;

- плати за землю за березень 2015 року;

- збору за використання радіочастотного ресурсу України за березень 2015 року;

- податку на доходи фізичних осіб роботодавцями, які нарахували, але не виплатили своїм найманим працівникам заробітну плату за березень 2015 року;

- єдиного податку платниками 4 групи за I квартал 2015 року;

- єдиного внеску на загальнообов`язкове деравне соціальне страхування з доходу за 2014 рік особами, які проводять незалежну професійну діяльність;

- збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за березень 2015 року.

Закінчується термін подання:

- звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, фізичними особами - підприємцями, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю (форма № Д5) за 2014 рік;

- податкової декларації про майновий стан і доходи громадянами, які отримали доходи у 2014 році;

- звіту про контрольовані операції за 2014 рік.

02.03.2015

 • 2 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВза січень 2015 року  платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України

Останній день сплати акцизного податкуза січень 2015 року

ст. 57,222 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день подання декларації з податку на прибуток підприємствза 2014 рік, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

пп. 49.18.3 п. 49.18 та п. 49.20 ст. 49 розділу ІІ Податкового кодексу України

Останній день сплати зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газдля споживачів усіх форм власності за січень  2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Останній день сплати земельного податкута орендній плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за січень 2015 року.

Пункт 287.3 статті 287 Податкового кодексу України.

Подання платниками єдиного податку І та ІІгруп річної податкової декларації

пп. 296.2 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

 

11.03.2015

 • 11 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати податку на прибуток підприємств за 2014 рікплатниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року

абз.1 п.57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України

 

13.03.2015

 • 13 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата авансових внесків з ПДФО фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

пп. 177.5.1 п. 177.5. ст. 177 ПКУ

 

16.03.2015

 • 16 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником інших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

 

20.03.2015

 • 20 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за лютий 2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації з ПДВ за лютий 2015 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України

Останній день поданнядекларації акцизного податку за лютий 2015 року

П.49.1 та 49.21 ст.49 ст.49 п.223.2 ст.223 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день сплатиакцизного податку за лютий 2015 року (Доплати (у разі потреби)податкового зобовязення з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежій, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

пп. 222.1.2 п. 222.1 статті 222 Податкового кодексу України

Сплата авансових внесків з єдиного податкуфізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання платником єдиного податкузаяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску,нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454 від 09.09.2013

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

27.03.2015

 • 27 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску  рентної плати за:

 - транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

 

30.03.2015

 • 30 БЕРЕЗНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВза лютий 2015 року платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України

Останній день сплатиакцизного податку за лютий 2015 року

ст.57, 222 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємств за березень 2015 року

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України

Останній день сплатизі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за лютий  2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Останній день сплатиземельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за лютий  2015 року.

Пункт 287.4 статті 287  Податкового кодексу України.

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

09.02.2015

 • 9 ЛЮТОГО

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларацій з ПДВ за ІV квартал 2014 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 розділу ІІ та п.202.1 ст.202 розділу IV Податкового Кодексу України

Останній день поданнядекларації з податку на прибуток підприємств за 2014 рік платниками, у яких податковий період дорівнює кварталу

пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 розділу ІІ та п. 152.9 ст. 152 ІІІ розділу Податкового кодексу України

Останній день поданнярозрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за 2014 рік

пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 розділу ІІ та п. 152.9 ст. 152 ІІІ розділу Податкового кодексу України;

п. 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. № 138

Останній день поданнярозрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 2014 рік.

Підпункт 334.2 статті 334 розділ XVІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнядекларації зі збору за спеціальне використання води за 2014 рік.

Підпункт 328.3 статті 328 розділ XVІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнярозрахунку з плати за користування надрами за ІV квартал 2014 року.

Підпункт 263.11.1 пункту 263.11 статті 263 та  підпункт 264.5.1 пункт 264.5 статті 264 розділу XI Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнядекларації з екологічного податку за ІV квартал 2014 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнядекларації зі збору за місця для паркування транспортних засобів за 2014 рік.

Підпункт 266.5.3 пункту 266.5 статті 266 розділу ХІІ  Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнядекларації з туристичного збору за 2014 рік.

Пп.268.7.3 п.268.7 статті 268 Розділу ХІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день поданнядекларації платника єдиного податку – юридичними особами за 2014 рік.

Пункт 296.3 статті 296 глави І розділу ХІV Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Подання податкового розрахункусум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ

пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїплатника єдиного податку для платників ІІІ та V груп

п. 296.3 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання річної податковоїдекларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем

пп. 177.11 ст. 177 ПКУ

пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

10.02.2015

 • 10 ЛЮТОГО

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання звітупо єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний рік фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний рік фізичними особами – підприємцями, крім тих, які обрали спрощену систему

ст.9 Закону України № 2464

 

 

19.02.2015

 • 19 ЛЮТОГО

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВза ІV квартал 2014 року  платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу

абз. 1 п.57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України

Останній день сплати податку на прибуток підприємствза ІV квартал 2014 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України

Останній день сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсівза ІV квартал 2014 року.

Підпункт 334.4 статті 334 розділ XVІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати збору за спеціальне використання водиза ІV квартал 2014 року.

Підпункт 328.4 – 328.6 статті 328 розділ XVІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати за користування надрамиза ІV квартал 2014 року.

Підпункт 263.12 статті 263 та  підпункт 264.5.2 пункт 264.5 статті 264 розділу XI Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати екологічного податкуза ІV квартал 2014 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати збору за паркування транспортних засобівза ІV квартал 2014 року.

Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу ХІІ  Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати туристичного зборуза ІV квартал 2014 року.

Пп.268.7.1 п.268.7 статті 268 Розділу ХІІ Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Останній день сплати єдиного податку– юридичними особами за ІV квартал 2014 року.

Пункт 295.3 статті 295 глави І розділу ХІV Податкового кодексу України в редакції чинній до 01.01.2015 року.

Сплата єдиного податкуплатниками ІІІ та V груп, за результатами поданих декларацій

п. 295.3 ст. 295 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

20.02.2015

 • 20 ЛЮТОГО

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларацій з ПДВ за січень 2015 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України

Останній день подання декларації акцизного податкуза січень 2015 року

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49  розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу V Податкового кодексу України

Доплати (у разі потреби)  податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку *

пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації  (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за січень 2015 року.

Підпункт 1.7 пункту 29 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації по земельному податку та орендній платі за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) на 2015 рік.

Пункт 286.2  статті 286 Податкового кодексу України.

Останній день подання деклараціїплатниками єдиного податку четвертої групи на 2015 рік.

Підпункт 295.9.1 пункт 295.9  статті 295 Податкового кодексу України.

Сплата авансових внесків з єдиного податкуфізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску,нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454 від 09.09.2013

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

27.02.2015

 • 27 ЛЮТОГО

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати авансового внескурентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску  рентної плати за:

- транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.4 статті 257 Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осібвід оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

 • 5 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового платежу за третю декаду грудня 2014 року з рентної плати за:

- транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

- транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

20.01.2015

 • 20 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларацій з ПДВза грудень               2014 рокуплатниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному виглядіза грудень 2014 рокуусіма платниками.

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

абз.2 п.201.15 ст. 201 розділу ІV Податкового Кодексу України.

Останній день поданнядекларації акцизного податкуза грудень 2014 року.

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49  розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу V Податкового кодексу України.

Доплата (у разі потреби)  податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку *.

пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

Останній день поданнярозрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярстваза грудень 2014 року.

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України та абз. 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587;

п.2 Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2009 р. № 671 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 р. за № 125/17420.

Останній день поданнярозрахунків суми податкових зобов’язань з рентної плати за грудень  2014 року за:

- транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

- транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Підпункт 254.4  статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та підпункт 49.20 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

Останній день поданнярозрахунку за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень 2014 року.

Підпункт 263.11.1 пункту 263.11 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установкамиі за грудень 2014 року.

  Статті 313.2 статті 313 глави 3 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень 2014 року.

  Статті 317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день поданнярозрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2014 року.

Пункт 321.5.  статті 321 розділу XV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України.

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній квартал фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування

ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Подання звіту по єдиномувнеску,нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454 від 09.09.2013

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

23.01.2015

 • 23 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового платежу за другу декаду січня  2015 року з рентної плати за:

- транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

28.01.2015

 • 28 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

29.01.2015

 • 29 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичними особами

абз. б) пп. 265.10.1 п.265.10 ст.265 ПКУ

30.01.2015

 • 30 СІЧНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиПДВза грудень 2014 року  платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

Останній день сплатиакцизного податкуза грудень              2014 року.

абз.1 п.57.1 ст. 57 розділу ІІ та пп. 222.1.1 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярстваза грудень  2014 року.

п.57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України та                абзац 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. № 587.

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємствза січень 2015 року.

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплатиостаточної суми за грудень 2014 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів з рентної плати за:

- транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.6 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплатиза користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за грудень 2014 року.

Підпункт 263.12.1 пункту 263.12 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день сплатизі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за грудень  2014 року.

  Статті 313.6 статті 317 глави 3 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатизі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень  2014 року.

  Статті 317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2014 року.

Пункт 322.1. статті 322 розділу XV Податкового кодексу України.

П.57.1. статті 57 глава 4  розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатиподаткових зобов’язань з фіксованого сільськогосподарського податку за грудень 2014 року.

Підпункт 306.2 статті 306 Податкового кодексу України..

П.57.1. статті 57 глава 4 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатиземельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за грудень  2014 року.

Пп.287.3, статті 287 Розділу  Податкового кодексу України.

П.57.1. статті 57 глава 4 розділу II Податкового кодексу України.

Орендна плата за земельну ділянку, що сплачується фізичними особами-підприємцями

п. 3 ст.287 ПКУ.

Сплата податку на доходи фізичних осібвід оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

05.12.2014

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового платежу за третю декаду листопада 2014 року з рентної плати за:

 - транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 - транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

15.12.2014

 • 15 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового платежу за першу декаду грудня 2014 року з рентної плати за:

 - транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 - транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за провадження деяких видів підприємницької діяльності за січень  2015 року.

Підпункт 267.5.2 пункту 267.5 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України

Подання платником інших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

19.12.2014

 • 19 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

22.12.2014

 • 22 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларацій з ПДВ за листопад 2014 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за листопад 2014 року усіма платниками.

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

абз.2 п.201.15 ст. 201 розділу ІV Податкового Кодексу України.

Останній день поданнядекларації акцизного податку за листопад 2014 року.

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49  розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу V Податкового кодексу України.

Доплата (у разі потреби)  податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку *.

пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації  (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

Останній день поданнярозрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад   2014 року.

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 розділу ІІ Податкового кодексу України та абз. 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587;

п. 2 Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2009 № 671 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 за № 125/17420.

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454 від 09.09.2013

Останній день поданнярозрахунків суми податкових зобов’язань з рентної плати за листопад  2014 року за:

транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Підпункт 254.4  статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та підпункт 49.20 статті 49 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

Останній день поданнярозрахунку за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад 2014 року.

Підпункт 263.11.1 пункту 263.11 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за листопад 2014 року.

Пункт 313.2 статті 313 глави 3 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад 2014 року.

Пункт 317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день поданнярозрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2014 року.

Пункт 321.5.  статті 321 розділу XV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України.

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

25.12.2014

 • 25 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового платежу за другу декаду грудня 2014 року з рентної плати за:

 - транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 - транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

29.12.2014

 • 29 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

30.12.2014

 • 30 ГРУДНЯ

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВ за  листопад 2014 року  платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

Останній день сплатиакцизного податку за листопад              2014 року.

абз.1 п.57.1 ст. 57 розділу ІІ та пп. 222.1.1 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за листопад  2014 року.

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України та                абзац 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005  № 587.

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємств за грудень 2014 року.

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплатиостаточної суми за листопад 2014 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів з рентної плати за:

 - транзитне  транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 -  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Підпункт 254.6 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплатиза користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад 2014 року.

Підпункт 263.12.1 пункту 263.12 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день сплатизі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за листопад 2014 року.

Пункт 313.2 статті 313 глави 3 розділу XIV Податкового кодексу України.

Останній день сплатизі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад  2014 року.

Пункт 317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України.

Підпункт 49.18.1 пункту 49.18. та пункту 49.20 статті 49  глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за користування радіочастотним ресурсом України за листопад 2014 року.

Пункт 322.1. статті 322 розділу XV Податкового кодексу України.

П.57.1. статті 57 глава 4  розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатиподаткових зобов’язань з фіксованого сільськогосподарського податку за листопад 2014 року.

Підпункт 306.2 статті 306 Податкового кодексу України..

П.57.1. статті 57 глава 4 розділу II Податкового кодексу України.

Останній день сплатиземельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за листопад  2014 року.

Пп.287.4, статті 287 Розділу  Податкового кодексу України.

П.57.1. статті 57 глава 4 розділу II Податкового кодексу України.

05.11.2014

 • 5 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового внеску за третю декаду жовтня 2014 року з рентної плати за:

 - транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 - транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Пункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

10.11.2014

 • 10 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларацій з ПДВ за ІІІ квартал 2014 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

пп. 49.18.2 п. 49.18, 49.20 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

Останній день поданняподаткового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за 3 квартали 2014 року.

Пункт 334.2 статті 334 розділу XVІІ Податкового кодексу України

Останній день поданняподаткової декларації збору за спеціальне використання води за 3 квартали 2014 року.

Пункт 328.3 статті 328 розділу XVІ Податкового кодексу України

Останній день поданняподаткового розрахунку з плати за користування надрами за ІІІ квартал 2014 року.

Підпункт 263.11.1 пункту 263.11 статті 263, підпункт 264.5.1 пункту 264.5 статті 264  розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 3 квартали 2014 року.

Підпункт 266.5.3 пункту 266.5 статті 266  розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації туристичного збору за 3 квартали 2014 року.

Підпункт 268.7.3 пункту 268.7 статті 268  розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації платника єдиного податку – юридичними особами за 3 квартали 2014 року.

Пункт 296.3 статті 296 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за ІІІ квартал 2014 року базового податкового періоду, який дорівнює кварталу.

пп.49.18.2 п.49.18, п. 49.20 ст.49 розділу ІІ та п. 219.4 ст.219 VI розділу Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2014 року базового податкового періоду, який дорівнює кварталу.

пп.49.18.2 п.49.18, п. 49.20 ст.49 розділу ІІ та п. 152.9 ст. 152 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

Подання податковогорозрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.

пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїпро майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які вперше зареєстровані протягом кварталу або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.

пп. 177.5.2 п. 177.5. ст. 177 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїплатника єдиного податку для платників ІІІ та V груп за ІІІ квартал.

п. 296.3 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

14.11.2014

 • 14 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового внеску за першу декаду листопада 2014 року з рентної плати за:

транзитне транспортування  - трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Пункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності за грудень 2014 року.

Підпункт 267.5.2 пункту 267.5 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України

Сплата авансових внесків з ПДФОфізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

пп. 177.5.1 п. 177.5. ст. 177 ПКУ

19.11.2014

 • 19 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВза ІІІ квартал 2014 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

Останній день сплатизбору за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 334.4 статті 334 розділу XVІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплати збору за спеціальне використання води за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 328.4 статті 328 розділу XVІ Податкового кодексу України.

Останній день сплатиза користування надрами за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 263.12 статті 263, підпункт 264.5.2 пункту 264.5 статті 264 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день сплатиекологічного податку за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал 2014 року.

Підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплатитуристичного збору за ІІІ квартал 2014 року.

Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплатиєдиного податку – юридичними особами за ІІІ квартал 2014 року.

Пункт 295.3 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день сплатиособливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за ІІІ квартал 2014 року.

абз. 1 та 2 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ та п. 219.2 статті 219  VI розділу Податкового кодексу України.

Останній день сплатиподатку на прибуток підприємств підприємств за ІІІ квартал 2014 року базового податкового періоду, який дорівнює кварталу.

абз. 1 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Сплата єдиного податкуплатниками ІІІ та V груп, за результатами декларацій поданих за ІІІ квартал

п. 295.3 ст. 295 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

20.11.2014

 • 20 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларації акцизного податку за жовтень 2014 року.

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49  розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу V Податкового кодексу України.

Доплата(у разі потреби)  податкового зобов’язання закцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*.

пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

Останній день сплатиакцизного податку за жовтень  2014 року.

абз.1 п.57.1 ст. 57 розділу ІІ та пп. 222.1.1 п.222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України.

Останній день поданнярозрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за жовтень 2014 року.

пп.49.18.1 п.49.18 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України та абз. 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587;

п.2 Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2009 р. № 671 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 р. за № 125/17420.

Останній день поданняподаткових розрахунків суми податкових зобов’язань з рентної плати за жовтень 2014 року за:

 - транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

 - транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Пункт 254.4 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за жовтень 2014 року.

Пункт 313.2 статті 313 Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за жовтень 2014 року.

Пункт 317.4 статті 317 Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2014 року.

Пункт 321.5. статті 321 розділу XV Податкового кодексу України.

Останній день поданнядекларацій з ПДВ за жовтень 2014 року платниками,  у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за жовтень 2014 року усіма платниками.

пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.203.1 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

абз.2 п.201.15 ст. 201 розділу ІV Податкового Кодексу України.

Сплата авансових внесківз єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ Міндоходів №454 від 09.09.2013

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

25.11.2014

 • 25 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиавансового внеску за другу декаду листопада 2014 року з рентної плати за:

 - транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

28.11.2014

 • 28 ЛИСТОПАДА

Податок і збори (платежі)

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати ПДВ  за жовтень 2014 року  платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

абз. 1 п.57.1 ст.57 розділу ІІ та п.203.2 ст.203 розділу IV Податкового Кодексу України.

Останній день сплатизбору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за жовтень 2014 року.

п.57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України та  абзац 2 п. 2 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 р. № 587.

Останній день сплатиостаточної суми за жовтень 2014 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів з рентної плати за:

 - транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України;

 - транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України;

-  транзитне  транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 254.6 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України.

Останній день сплати платиза користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини жовтень 2014 року.

Підпункт 263.12.1 пункту 263.12 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенерційними установками за жовтень  2014 року.

Пункт 313.6 статті 313 Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за жовтень  2014 року.

Пункт 317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень 2014 року.

Пункт 322.1. статті 322 розділу XV Податкового кодексу України.

Останній день сплатиподаткових зобов’язань з фіксованого сільськогосподарського податку за жовтень 2014 року.

Пункт 306.2 статті 306 Податкового кодексу України.

Останній день сплатиземельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за жовтень  2014 року.

Пункт 287.3 статті 287 Розділу Податкового кодексу України.

Останній день сплатиавансового внеску з податку на прибуток підприємств за листопад 2014 року.

абз. 4 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України.

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Сплата податку на доходифізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

- процентів на вклади члена кредитної спилки.

п. 170.4 ст. 170 ПКУ