Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

9 лютого

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданняподаткової декларації рентної плати з розрахунком за ІV квартал 2016 року:

-          рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

-          рентної плати за спеціальне використання води;

-  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України .

Останній день подання податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2016 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за 2016 рік.

Підпункт 2681.5.3 пункту 2681.5 статті 2681розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації туристичного збору за  2016 рік.

Підпункт 268.7.3 пункту 268.7 статті 268  розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – юридичними особами за 2016 рік.

Пункт 294.1 статті 294 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Подання податкового розрахункусум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ

пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїплатника єдиного податку для платників ІІІ групи

п. 296.3 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем

 

пп. 177.11 ст. 177 ПКУ

пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску,нарахованому за попередній календарний рік фізичними особами – підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний рік фізичними особами – підприємцями, крім тих, які обрали спрощену систему

ст.9 Закону України № 2464

Останній день подання декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 

 

пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 137.4 ст.137 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво

 

пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання фінансової звітності за 2016 рік до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу

 

 

пп. 46.2 ст.46 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за ІV квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 

 

пп. 49.18.2 п. 49.18. ст.49 розділу ІІ та п. 202.2 ст.202 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІV квартал

 

 

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 202.2 ст.202 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатирентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІV квартал 2016 року.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплатирентної плати за спеціальне використання води за ІV квартал 2016 року.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІV квартал 2016 року.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати екологічного податку за ІV квартал 2016 року.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день сплатитуристичного збору за ІV квартал 2016 року.

Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплатизбору за місця для паркування транспортних засобів за ІV квартал 2016 року.

Підпункт 2681.5.1 пункту 2681.5 статті 2681розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами за ІV квартал 2016 року.

Пункт 295.3 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Сплата єдиного податкуплатниками ІІІ групи, за результатами поданих декларацій

п. 295.3 ст. 295 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІV квартал

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплати частини чистого прибутку (доходу),державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІV квартал

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

п.2 Порядку відрахування до державного бюджету розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138

Останній день сплати податку на додану вартість за ІV квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданняподаткової декларації рентної плати за січень 2017 року з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день поданняюридичними особами податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік.

Підпункт 266.7.5 пункт 266.7 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) на 2017 рік.

Пункт 286.2 статті 286 Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень 2017 року у разі не подання податкової декларації на 2017 рік.

Пункти 286.3 статті 286 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Останній день поданняподаткової декларації платниками єдиного податку четвертої групи на 2017 рік.

Підпункт 295.9.1 пункт 295.9  статті 295 Податкового кодексу України.

Подання звіту по єдиному внеску,нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Сплата авансових внесківз єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2017 року, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

 

пп. 49.18.1 п.49.18 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації акцизного податку за січень 2017 року

пп.49.1 та 49.21, пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст. 223 розділу IV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

                                                              20 січня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданняза грудень 2016 року податкової декларації рентної плати з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день поданняподаткової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 року у разі не подання податкової декларації за 2016 рік

Пункти 286.3 статті 286 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за грудень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації акцизного податку за грудень 2016 року

пп.49.1 та 49.21 , пп. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст. 223 розділу IV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

 

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній квартал фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування

ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Подання звіту по єдиному внеску,нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

                                                                27 січня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати юридичними особами авансового внеску за  ІV квартал 2016 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Підпункт 266.10.1 пункт 266.10 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

 • 30 січня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиподатку на додану вартість за грудень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплатиакцизного податку за грудень   2016 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57, пп. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Сплата податку на доходифізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплатиза грудень 2016 року рентної плати за:

-         користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-         користування радіочастотним ресурсом України;

-         транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатиза грудень 2016 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян)

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплати за ІV квартал 2016 року єдиного податку платниками четвертої групи

Підпункт 295.9.2 пункт 295.9 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

 • Податковий календар на грудень 2016 року
 • 1 грудня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатирентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за жовтень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за жовтень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за жовтень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за жовтень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

 • 16 грудня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Подання платникомінших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платникомєдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 П

 • 20 грудня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданняподаткової декларації рентної плати за листопад з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за листопад 2016 року

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації з акцизного податку за листопад 2016 року

пп.49.1 та 49.21, п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

 

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

 • *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).
 • 21 грудня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Подання платникомєдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

Подання звітупо єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464 Наказ МФУ №435

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 • 28 грудня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

·         ·                                 9 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день подання податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал:

-          рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

-          рентної плати за спеціальне використання води;

-  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Останній день подання податкової декларації екологічного податку за ІІІквартал.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації туристичного збору за три квартали.

Підпункт 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали.

Підпункт 2681.5.3 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – юридичними особами за три квартали.

Пункт 294.1 статті 294 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ

пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом поточного року

пп. 177.5.2 п. 177.5. ст. 177 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїплатника єдиного податку для платників ІІІ групи за ІІІ квартал

п. 296.3 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Останній день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за ІІІ квартал 2016 року

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI п.3 Порядку відрахування до державного бюджету розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138

Останній день подання декларації з податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 137.4 ст. 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за ІІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 202.2 ст.202 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                                 18 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал .

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати з рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати екологічного податку за ІІІ квартал.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати туристичного збору за ІІІ квартал.

Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал.

Підпункт 2681.5.1 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами за ІІІ квартал.

Пункт 295.3 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день сплати частини чистого прибутку (доходу),державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

п.2 Порядку відрахування до державного бюджету розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138

Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI

Останній день сплати податку на додану вартість за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Сплата єдиного податкуплатниками ІІІ групи, за результатами декларацій поданих за ІІІ квартал

п. 295.3 ст. 295 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

 

 

2     21 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день подання за жовтень податкової декларації рентної плати з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

 

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України                  № 2464

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за жовтень 2016 року платниками у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

Останній день подання деклараціїакцизного податку за жовтень 2016 року

пп.49.1 та 49.21, п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

 

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України

·                                  

·                                 *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

 

·                                 28 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 

·                                 30 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень.

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплати податку на додану вартість за жовтень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

Останній день сплати акцизного податку за жовтень   2016 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57, п.п. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·                                 9 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день подання податкової декларації рентної плати з розрахунком за ІІІ квартал:

-          рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

-          рентної плати за спеціальне використання води;

-  рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини.

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України.

 

 

 

 

Останній день подання податкової декларації екологічного податку за ІІІквартал.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації туристичного збору за три квартали.

Підпункт 268.7.3 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали.

Підпункт 2681.5.3 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день подання податкової декларації платника єдиного податку третьої групи – юридичними особами за три квартали.

Пункт 294.1 статті 294 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ

пп. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом поточного року

пп. 177.5.2 п. 177.5. ст. 177 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Подання податкової деклараціїплатника єдиного податку для платників ІІІ групи за ІІІ квартал

п. 296.3 ст. 296 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

Останній день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за ІІІ квартал 2016 року

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI п.3 Порядку відрахування до державного бюджету розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138

Останній день подання декларації з податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

 

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 137.4 ст. 137 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за ІІІ квартал 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу

Пп. 49.18.2 ст.49 розділу ІІ та п. 202.2 ст.202 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

·                                 18 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал .

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати з рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за ІІІ квартал.

Пункт 257.5 статті 257 розділу ІX Податкового кодексу України.

Останній день сплати екологічного податку за ІІІ квартал.

Пункт 250.2 статті 250 розділу VІІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати туристичного збору за ІІІ квартал.

Підпункт 268.7.1 пункту 268.7 статті 268 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал.

Підпункт 2681.5.1 пункту 2681.5 статті 2681 розділу XІI Податкового кодексу України.

Останній день сплати платниками єдиного податку третьої групи – юридичними особами за ІІІ квартал.

Пункт 295.3 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день сплати частини чистого прибутку (доходу),державними унітарними підприємствами та об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

п.2 Порядку відрахування до державного бюджету розрахунку частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. №138

Останній день сплати податку на прибуток підприємств за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI

Останній день сплати податку на додану вартість за ІІІ квартал 2016 року

п. 57.1 ст.57 розділу ІІ та п. 203.2 ст.203 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Сплата авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Сплата єдиного податкуплатниками ІІІ групи, за результатами декларацій поданих за ІІІ квартал

п. 295.3 ст. 295 ПКУ

пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ

 

 

·                                 21 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день подання за жовтень податкової декларації рентної плати з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

 

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України                  № 2464

Останній день подання декларації з податку на додану вартість за жовтень 2016 року платниками у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

Пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

Останній день подання деклараціїакцизного податку за жовтень 2016 року

пп.49.1 та 49.21, п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

 

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Податкового кодексу України

·                                  

·                                 *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).

 

·                                 28 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 

·                                 30 листопада

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за жовтень.

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплати податку на додану вартість за жовтень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

Останній день сплати акцизного податку за жовтень   2016 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57, п.п. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

 

20.10.2016

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти 

Останній день подання декларації з податку на додану вартістьза вересень  2016 рокуплатниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання деклараціїакцизного податку за вересень 2016 року

п.49.1 та 49.21,п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати(у разі потреби)податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день подання за вересень податкової декларації рентної плати з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Сплата авансових внесківз єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України  №2464

 • *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).
 • 28 жовтня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплати за вересень рентної плати за:

-          користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          користування радіочастотним ресурсом України;

-          транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплати за вересень плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян)

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплати за ІІІ квартал 2016 року єдиного податку платниками четвертої групи

Підпункт 295.9.2 пункт 295.9 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день сплати юридичними особами авансового внеску за               ІІІ квартал 2016 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Підпункт 266.10.1 пункт 266.10 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплати податку на додану вартість за вересень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ п. 203.1 ст.203розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплати акцизного податку за вересень  2016 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ, пп. 222.1.1 п. 222.1 статті 222     розділу VI Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Сплата єдиного внеску,нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 • 31 жовтня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата податку на доходифізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

 • 15 вересня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником інших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

 • 20 вересня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день поданнядекларації з податку на додану вартість за серпень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день поданнядекларації акцизного податку за серпень 2016 року

п.49.1 та 49.21, п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Останній день доплати(у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Сплата авансових внесківз єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання платником єдиного податкузаяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Останній день подання податкової декларації рентної плати за серпень з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

 • *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованої з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).
 • 28 вересня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

 • 30 вересня

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиподатку на додану вартість за серпень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ п. 203.1 ст.203розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Останній день сплатиакцизного податку за серпень 2016 року

абз. 1 п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ, пп. 222.1.1 п. 222.1 статті 222     розділу VI Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71

Сплата податкуна доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплатирентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за серпень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за серпень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за серпень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатирентної плати транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за серпень.

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатиплати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за серпень.

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України

За результатами семи місяців 2016 року до місцевих бюджетів на території, що обслуговується Володимир-Волинською ОДПІ, сплачено понад 28 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції, що на 10,7 мільйона гривеньбільше, як торік.

Зокрема, у м. Володимир-Волинський сплачено 7,7 мільйона гривень, на території Володимир-Волинського р-ну –  близько 4 мільйонів гривень,  Локачинського р-ну - 1,2 мільйона гривень, у м. Нововолинськ – 10,2 мільйона гривень, на території Горохівського р-ну -3,8 мільйона гривень, Іваничівського р-ну - 1,2 мільйона гривень.

Як інформує ДФС України,нещодавно Урядом було затверджено Концепцію впровадження «Електронної акцизної марки». Отож, фахівці ДФС прогнозують, що нова система дозволить створити більш ефективний комплексний контроль за рухом підакцизних товарів.

        

                                           За матеріалами Володимир-Волинської ОДПІ

Станом на 1 серпня 2016 року у Володимир-Волинській ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області перебувають на обліку 1455 неприбуткових організацій.

Незалежно від активності неприбуткових організацій найближчим часом їх засновники чи керівники зобов’язані надати органам ДФС за місцем реєстрації низку документів з тим, щоб підтвердити свій статус неприбутковості, - повідомляють у Володимир-Волинській ОДПІ.

Насамперед, керівники неприбуткових організацій повинні привести у відповідність до вимог чинного законодавства свої установчі документи з тим, щоб відповідати критеріям неприбуткової організації. Звертаємо увагу, що  відповідно до вимог Закону України № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" неприбутковим підприємством, установою та організацією вважається підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України):

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).  Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Разом з тим, обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Отож, організації та підприємства, які мають намір зберегти статус неприбутковості у наступному 2017 році, повинні до кінця року привести у відповідність до вище окреслених вимог свої статутні документи та надати копії цих документів до органів ДФС за місцем реєстрації не пізніше 31 грудня 2016 року.

У випадку ненадання документів, такі платники податків виключатимуться з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Звертаємо увагу, що 13.08.2015 року набрав чинності Закон України № 652-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", яким змінено порядок оподаткування неприбуткових підприємств, установ та організацій.  

                                           За матеріалами Володимир-Волинської ОДПІ

 • 1 липня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти 

Останній день сплатиза травень рентної плати за:

-          користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          користування радіочастотним ресурсом України;

-          транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

 • 19 липня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за ІІ кв. фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

абз. третій ч. 8 ст. 9 Закону України  № 2464

 • 20 липня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України № 2464

Сплата авансових внесків з єдиного податкуфізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Останній день подання декларації з податку на додану вартістьза червень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 ст. 49 розділу ІІ та п. 203.1 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України

Останній день подання декларації акцизного податку за червень 2016 року

пп.49.1 та 49.21,п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п. 223.2 ст. 223 розділу IV Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII

Останній день доплати(у разі потреби)податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби,розрахованого з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 розділу IV Податкового кодексу України

Останній день поданняза червень податкової декларації рентної плати з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

 •  
 • *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 розділу IV Податкового кодексу України).
 • 28 липня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України  № 2464

 • 29 липня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата податку на доходи фізичних осібвід оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Сплата суми ПДФОзазначеної в річній декларації про майновий стан і доходи фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та громадянами

п.179.7 ст.179 ПКУ; п.178.4 ст.178 ПКУ

Останній день сплатиза червень рентної плати за:

-          користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          користування радіочастотним ресурсом України;

-          транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-  транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.5 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

Останній день сплатиза червень плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян)

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Останній день сплати за ІІ квартал 2016 року єдиного податку платниками четвертої групи

Підпункт 295.9.2 пункт 295.9 статті 295 розділу ХІV Податкового кодексу України.

Останній день сплатиподатку на додану вартістьза червень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ та п. 203.2 ст. 203 розділу V Податкового кодексу України

 • 15 червня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Подання платником інших податків і зборів заявипро перехід на спрощену систему

пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

Подання платником єдиного податку заявипро перехід на іншу групу платника єдиного податку

пп. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 ПКУ

 • 17 червня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата авансових внесків з єдиного податкуфізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп

п. 295.1 ст. 295 ПКУ

Подання платником єдиного податкузаяви про відмову від спрощеної системи

пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 ПКУ

 • 21 червня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти 

Останній день подання декларації з податку на додану вартістьза травень 2016 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю

пп. 49.18.1 ст.49 розділу ІІ та п. 203.1 ст.203 Податкового кодексу України

Останній день подання декларації акцизного податкуза травень 2016 року

пп.49.1 та 49.21,п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст.49 розділу ІІ та п.223.2 ст.223 розділу IV Податкового Кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71-VIII

Останній день доплати(у разі потреби)податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованого з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку*

п.п. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 розділу IV Податкового кодексу України

Подання звіту по єдиному внеску, нарахованому за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників

п. 4 ч.2 ст.6 Закону України № 2464

Наказ МФУ №435 від 14.04.2015

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств)

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України  № 2464

Останній день поданняподаткової декларації рентної плати за травень 2016 року з розрахунком:

-          рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

-          рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

-          рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

-          рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Пункт 257.1 статті 257 розділу IX Податкового кодексу України

 • * Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України(пп. 222.1.2 п.222.1 ст. 222 цього Кодексу).
 • 29 червня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Сплата єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць, гірничими підприємствами за найманих працівників

абз. перший ч. 8 ст. 9 Закону України  № 2464

 • 30 червня

Податок, збір, обов’язковий платіж

Законодавчі та нормативні акти

Останній день сплатиплати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за травень

Пункти 287.3 та 287.4 статті 287 Розділу ХІІІ Податкового кодексу України.

Сплата податку на доходи фізичних осібвід оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:  - процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

 - процентів на вклади члена кредитної спилки

п. 170.4 ст. 170 ПКУ

Останній день сплатиподатку на додану вартістьза травень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ Податкового кодексу України

Останній день сплатиакцизного податкуза травень 2016 року

п. 57.1 ст. 57 розділу ІІ та п.п. 222.1.1 п. 222.1 статті 222 розділу IV Податкового Кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 28.12.2014 №71-VIII

За інформацією Володимир-Волинської ОДПІ