Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Поява на роботі в нетверезому стані означає появу працівника в такому вигляді на території підприємства в робочий час, що дає роботодавцеві право розірвати трудовий договір за пунктом 7 статті 40 КЗпП України.

Факт появи на роботі в нетверезому стані має бути засвідчений актом, складеним у довільній формі і підписаним кількома свідками та  висновком огляду працівника медичною установою на стан сп'яніння.

Ситуація, якщо працівник відмовляється від проходження медичного огляду може бути врегульована в інструкції з відсторонення від роботи працівників, які перебувають у стані сп'яніння, яка є внутрішнім нормативним актом підприємства, а отже, обов'язковим для виконання всіма його працівниками. Окремі положення інструкції необхідно включати до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства чи колективного договору. Обидва документи ухвалюються на загальних зборах (конференції) трудового колективу З інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлюють усіх працівників під розписку під час прийняття на роботу.

.

Про розірвання трудового договору з працівником за пунктом 7 статті 40 КЗпПвидається наказ, підставами для якого слугують акт і протокол огляду працівника на стан сп'яніння. У трудову книжку вноситься відповідний запис.

Слід зауважити, що розірвання трудового договору за пунктом 7 статті 40 КЗпП може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації (ст. 43 КЗпП).

 

 

Начальник відділу праці       

та соціально-трудових відносин

управління соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                           Ільницька Т.Д.

Пунктом 4 ст.40 Кодексу законів про проацю України передбачено звільнення з роботи за прогул без поважних причин.

Прогулом вважається відсутність працівника без поважних причин на роботі протягом усього робочого дня. До прогулу прирівнюють відсутність працівника без поважних причин на роботі більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня. Не може вважатися прогулом відсутність працівника на робочому місці в той час, коли він був присутній на підприємстві. Якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, його не може бути звільнено за прогул. До такого працівника може бути застосовано інші види дисциплінарного чи громадського впливу. Прогулом без поважних причин вважається:

  • залишення працівником роботи без попередження керівника, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк;
  • залишення без поважних причин особою, з якою укладено строковий трудовий договір, роботи до закінчення строку трудового договору;
  • самовільне використання без погодження з керівником днів відгулів, чергової відпустки тощо.

Проте не може кваліфікуватися як прогул відмова працівника від виконання роботи, не обумовленої трудовим договором або на яку його було переведено всупереч чинному законодавству, а також незгода його продовжувати роботу в нових умовах у зв’язку зі змінами істотних умов праці, спричиненими змінами в організації виробництва і праці.

Відсутність працівника на роботі з поважних причин не може вважатися прогулом, а отже, і підставою для розірвання трудового договору. Законодавство про працю не містить переліку причин відсутності на роботі, які слід вважати поважними. У кожному окремому випадку їх наявність або відсутність визначає роботодавець. У разі виникнення спору про звільнення оцінку причин як поважних здійснює суд, розглядаючи цей спір.

Факт відсутності працівника на роботі може бути підтверджено його письмовим поясненням, письмовими свідченнями інших працівників, відповідним актом, складеним у довільній формі безпосереднім керівником за участю не менше двох інших осіб, які є свідками відсутності на роботі працівника, щодо якого застосовується звільнення. Слід зазначити, що осіб, які беруть участь у складенні зазначеного акта, у разі виникнення спору та вирішення його в суді викликають до суду та допитують на судовому засіданні як свідків. Звільнити працівника з роботи за разовий випадок прогулу без поважних причин можливо, але таке звільнення є правом, а не обов’язком власника, і натомість він може застосовувати інші заходи дисциплінарного впливу.

  

 

Начальник відділу праці       

та соціально-трудових відносин

управління соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                    Ільницька Т.Д.

Пунктом 2.18 Iнструкціїпро порядок ведення трудових книжок працівників №58 передбачено, що записи про навчання, як і запис про службу в Збройних силах та деякі інші, — вносять до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на підприємстві, в установі чи організації, куди працівник влаштовується на роботу.Номер запису не присвоюється. У графі 3 вноситься: «Навчався в такому-то навчальному закладі з такої-то дати по таку-то», у графі 4 – найменування відповідного документа, дата, та номер.

Запис до трудової книжки про навчання не скріплюється підписами та/або печатками.

 

 

 

Начальник відділу праці       

та соціально-трудових відносин

управління соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                      Ільницька Т.Д.

Волинська торгово-промислова палата запрошує на зустріч з представниками  посольств іноземних держав в Україні, 

Міжнародним Трейд-клубом та Європейським банком реконструкцій та розвитку.

   Представники дипломатичних установ посольств іноземних держав в Україні, а саме: Фінляндії, Іспанії, Угорщини, Румунії, Литви, Словаччини завітають на Волинь 02 червня 2016 р. з метою налагодити співпрацю між вищезгаданими країнами, волинським бізнесом та владою.

   Запрошуємо взяти участь у засіданні Міжнародного Трейд-клубу, яке відбудеться 2 червня 2016 року о 10.00 в приміщенні Волинської обласної  ради (сесійна зала) за адресою:  м.Луцьк, Київський майдан,9.

   

В разі зацікавленості,просимо повідомити Волинську ТПП за 

тел. 77 05 32; 77 10 27 до 30 травня 2016 року.

      Обов’язково мати при собі інформацію про підприємство або комерційну пропозицію  англійською мовою на електронних носіях (CD-диск, флешка). 

http://tpp.lutsk.ua/ukr/news/438/

 

 

В рамках розробки Стратегічного плану розвитку м. Володимира-Волинського до 2027 року 18 травня на площі Героїв міста відбувся  флешмоб «Місто моєї мрії». Організатори, а це «Медіаплатформа» гімназії, запрошували перехожих відмітити , що на їх думку потрібно зробити у місті.

Крім того, небайдужі жителі міста мали можливість надати свої  пропозиції стосовно бачення майбутнього розвитку міста, заповнивши анкету, яку пропонували працівники управління економічного розвитку та інвестицій і ФПП «Бізнес -Центр».    

Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції!

Принагідно нагадуємо, що завтра 19 травня з 12.00 год на площі Героїв міста цю акцію буде продовжено. 

IMG 4804

IMG 4796

Сьогодні з 11:00 до 14:00 год. працівники управління економічного розвитку та інвестицій, «Бізнес-Центру», відділу проектної діяльності та міжнародного співробітництва проводили на площі Героїв анкетування жителів міста в рамках розробки Стратегічного Плану розвитку міста до 2027 року. Вдалося опитати 90 респондентів різного віку. Нагадуємо, що також взяти участь в опитуванні щодо визначення основних проблем, які існують в місті та перспектив розвитку на майбутнє можна в онлайн-режимі:

для підприємцівhttps://docs.google.com/forms/u/0/d/1GYTp8oIYQYtX9xNZhDY2GQvLUo_mVURiWOlffQlQ_NA/edit,

для мешканцівhttps://docs.google.com/forms/u/0/d/1FrnvdZC8jAS1VYX0OfoNv2uLBfoioH1GQDQ1VEGUBrg/edit

Ваша думка є дуже важливою для визначення стратегічних напрямків розвитку Володимира-Волинського!

IMG 4752

IMG 4761

IMG 4764

Ставка для нарахування єдиного соціального внеску з 1 січня 2016 року становить 22 відсотка до визначеної бази нарахування. 

Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено порядок нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, то в такому випадку сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Тому, з 1 травня розмір мінімального страхового внеску становитиме 319 грн. (1450 грн. *22%). 

На рівні мінімального страхового внеску повинні сплачувати єдиний внесок за себе фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку. 

Також зміниться і максимальна величини бази нарахування єдиного внеску. З 1 січня 2016 року вона становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, на яку нараховується єдиний внесок. Тож з 1 травня вона дорівнюватиме 36 250 грн. (1450 грн. * 25). 

Відповідно, збільшиться максимальний розмір нарахованого єдиного внеску. З 1 травня він складатиме 7975 грн. (36 250 грн. * 22%). 

Без змін залишаються наступні пільги, виплати та ставки податків: 
- граничний розмір добових, сума податкової соціальної пільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на неї; 
- сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків; 
- сума нецільової благодійної допомоги; 
- ставки єдиного податку для I і II групи; 
- ставки податку на нерухоме майно. 

http://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/72281-z-1-travnja-zbilshilas-minimalna-zarobitna-plata-ta-minimalnii-strahovii-vnesok.html

Ще перед початком акції підприємцям було запропоновано, щоб частина отриманих в день «Весняних знижок» прибутків була спрямована на благодійність, приємно відзначити, що пропозицію радо підтримали. 

Обіцянку власники магазинів виконали і в результаті було зібрано 6000 грн, які 26 квітня одна з власників магазинів, що брали участь в акції, Лариса Дзюргалюк передала Наталії Огороднічук - мамі дворічної володимирчанки Владислави Огороднічук, якій у березні в Київському «Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії» було поставлено діагноз вторинний дефект міжпередсердної перегородки і виявлено показання до хірургічного лікування. 

Свою лепту допомоги внесли: Ганна Нестеряк, Світлана Матвійчук, Володимир Тарасюк, Марія Тарасюк, Андрій Тарасюк, Олексій Селещук, Наталія Собко, Любов Петрик, Наталія Шандалко, Людмила Матвійчук, Лариса Дзюргалюк, Галина Луцюк, Віта Дзьобан, Тетяна Харук, Галина Хілінська, Наталія Любімцева. Також підприємець Мирослава Шишко особисто передала матеріальну допомогу батькам маленької Марічки Шевчук , у якої діагноз – сенсоневральна глухота

 

Нехай невелика допомога стане корисною діткам, а добро благодійників повернеться їм сторицею!

IMG 20160426 110728 - копия

 

 

21 квітня 2016 року рішенням виконавчого комітету міської ради створено Центр обслуговування інвесторів, який є консультативно-дорадчим органом, створеним на базі Центру надання адміністративних послуг.

До його складу входять кваліфіковані спеціалісти виконавчого комітету міської ради, а також фахівці з питань оподаткування, зайнятості, земельних відносин, надзвичайних ситуацій.

Центр слугуватиме так-званим діалоговим майданчиком між виконавчим комітетом міської ради та потенційним інвестором, який має реальні задокументовані наміри розміщення інвестицій саме на території м. Володимира-Волинського та створення більше 10 нових робочих місць.

Метою діяльності Центру буде опрацювання інвестиційних запитів, надання інформаційно-консультаційної допомоги та подальший супровід інвесторів.

Безымянный

незабаром розпочнеться визначення стратегічних напрямків міста на наступні роки

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. № 909 (далі – Закон 909) внесені зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464 (далі – Закон 2464).

      У зв’язку із змінами з 01.01.2016 з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску,  вилучені фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

       З дня набрання чинності  01.01.2016 Закону № 909 частиною п’ятою статті 8 Закону № 2464 передбачена сплата єдиного внеску в однаковому розмірі (22 відсотки до бази нарахування)  для роботодавців, які  використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту)  чи за  цивільно-правовими договорами, фізичних осіб – підприємців; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;  осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, із суми якого відповідно до постанови КМУ від 26.11.2014 № 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (із змінами, внесеними постановою   КМУ від 18.02.2016 року № 85) здійснюється розподіл на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

       Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105 (далі – Закон № 1105) за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом фізичні особи – платники єдиного внеску мають право на  матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду.

      Для  фізичних осіб- платників єдиного внеску відповідно до ч.8 ст.9 Закону № 2464 визначено спеціальні  строки сплати єдиного внеску, а саме:

- фізособи - підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року;

-  фізособи – підприємці на спрощеній системі оподаткування сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок;

-  фізособи, які займаються професійною діяльністю зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

     При цьому звітним періодом для вищезазначених платників єдиного внеску є календарний рік. Тож, право на виплати від Фонду  мають тільки підприємці, які своєчасно сплачують за себе єдиний внесок.

 Порядок розрахунку листків непрацездатності

    Обчислення  середньоденного доходу для розрахунку страхових виплат фізичними особами – платниками єдиного внеску здійснюється відповідно до п.2 та 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001р. №1266.

     Середньоденний дохід  обчислюється шляхом ділення  нарахованого за розрахунковий період (12 календарних місяців)  доходу, на який нараховано єдиний внесок на  загальнообов»язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості (провадження підприємницької діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв»язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

      Сума страхових виплат  застрахованій особі та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом  множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденного доходу залежно від стажу, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

     Зокрема, якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру  загальнообов’язкового державного соціального   страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середній дохід  визначається  для розрахунку:

допомоги по тимчасовій непрацездатності,  оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності – виходячи з розміру доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати,  встановлений законом у  місяці настання страхового випадку;

допомоги по вагітності та пологах – виходячи з розміру доходу, з якого сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць  не  вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

      Середній дохід для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і  допомоги по тимчасовій непрацездатності,  оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів страхувальника обчислюється  страхувальниками на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми  нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне   страхування, що подається до ДФС.

       Тому, розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами – платниками єдиного внеску до закінчення терміну подання звітності  щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне   страхування необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку.

        У разі несплати єдиного внеску у строки, визначені Законом № 2464, матеріальне забезпечення, виплачене із  розміру мінімальної заробітної плати, підлягатиме поверненню.

Фінансування матеріального забезпечення фізичним особам – підприємцям (платникам єдиного внеску) здійснюється на підставі заяви – розрахунку, форма якої затверджена Порядком фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженим постановою правління Фонду від 22.12.2010 №26.

З метою контролю за використанням коштів Фонду, для підтвердження правомірності фінансування рекомендуємо фізичним особам – підприємцям  та особам, які проводять незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси та ін.) до заяви – розрахунку надавати такі документи:

  1. Копія листка непрацездатності (лицьова та зворотня сторони).
  2. Копія трудової книжки.
  3. Довідка з територіального фіскального органу про сплату єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку.
  4. Копії квитанцій про сплату єдиного внеску
  5. Копії документів, що підтверджують страховий стаж (довідки з ДФІ, довідки з ПФ (ОК-5, ОК-7).