Facebook-Vector-Icon youtube-logo-icon-314

Податківці розповіли, як розрахувати розмір єдиного соцвнеску на заробітну плату працівника – інваліда, який працює у підприємця та отримує зарплату меншу від мінімальної.

Роботодавці нараховують ЄСВ у розмірі 22% до визначеної статтею 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного соцвнеску.

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного соцвнеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка ЄСВ застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Податківці зауважують, що ставка ЄСВ у розмірі 8,41% визначеної бази нарахування для працюючих інвалідів встановлена тільки для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Вказана пільга не розповсюджується на ФОП, які використовують працю найманих працівників – інвалідів.

Тобто ФОП нараховують ЄСВ на заробітну плату (дохід) працівників – інвалідів у розмірі 22% до бази нарахування ЄСВ.

Таким чином, для найманого працівника – інваліда, який працює у ФОП, де загальна сума заробітної плати (доходу) за місяць не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується дохід, та ставки ЄСВ у розмірі 22% до визначеної бази нарахування ЄСВ.

Джерело: https://news.dtkt.ua/ua/labor/social-protection/42458?utm_source=news&utm_campaign=oldmain

Податківці розповіли , в яких випадках ЄСВ нараховується на мінімальну зарплату, а в яких - на фактично нарахований дохід

Вимога щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22 %) за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця

Застосовується

Не застосовується

Якщо працівника прийнято з першого робочого дня та звільнено останнім робочим днем звітного місяця

До заробітної плати з джерела не за основним місцем роботи(базою нарахування ЄСВ є отриманий дохід (прибуток) незалежно від його розміру)

Якщо працівник (за основним місцем роботи) працює на умовах неповного робочого часу

До заробітної плати (доходу) працівника-інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації, де застосовується ставка 8,41 %

Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати* (база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати)

До заробітної плати (доходів) працівників всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка 5,3 %

Для працівників, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, додаткову роботу за іншою професією (посадою) (оскільки це є основним місцем роботи)

До заробітної плати (доходу) підприємств та організацій, громадських організацій інвалідів, де застосовується ставка 5,5 % (для працюючих інвалідів)

Для працівника (за основним місцем роботи), який відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному, де загальна сума нарахованого доходу (сума зарплати за відпрацьований час та лікарняного) не перевищує розміру мінімальної зарплати

До працівників, яким надано відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО у відповідному населеному пункту з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО

Для працівника (за основним місцем роботи), який перебував на лікарняному повний місяць, у якому сума нарахованого лікарняного менше за мінімальний розмір зарплати, встановленої законом на місяць, за який нараховується зарплата (дохід)

Якщо працівника прийнято не з першого робочого дня та звільнено не останнім робочим днем звітного місяця

Якщо після розподілу лікарняного (суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані) загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру

Якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без збереження заробітної плати (база нарахування ЄСВ відсутня)

Для працівників, які перебували у щорічних відпустках (на дітей, чорнобильських), у разі якщо фактична база нарахування ЄСВ менше мінімальної зарплати

Для працівника (за основним місцем роботи) у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного, нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою (суму лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності)

Якщо сума допомоги по вагітності та пологах (відноситься до місяців за який її нараховано) у якомусь місяці менше**

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована зарплата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць (сума ЄСВ розраховується з фактично нарахованої зарплати незалежно від її розміру)

У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи за умови відпрацювання ним всіх робочих днів звітного місяця за графіком роботи

Якщо нараховуємо зарплату зовнішньому суміснику (не основне місце роботи), ЄСВ нараховується на фактичний дохід

Якщо працівник – інвалід працює у ФОП (ставка ЄСВ – 22 %)

*Крім відпустки без збереження заробітної плати на період проведення АТО
** Якщо листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами відкрито у минулому році, а дата його закриття припадає на поточний календарний рік, і періоди перебування на лікарняному по вагітності та пологах припадають на зміну розміру мінімальної зарплати, а базу нарахування ЄСВ суми допомоги по вагітності та пологах розраховано виходячи з розміру мінімальної зарплати, що діяв на дату нарахування таких сум, необхідно у місяці, у якому змінено розмір мінімальної зарплати, здійснити донарахування ЄСВ виходячи із зміненого розміру мінімальної зарплати за місяці, за які нараховано суми допомоги по вагітності та пологах

Запитання І.

Коли треба здійснювати доплату до мінімальної заробітної плати?

 

Відповідь.

Мінімальна зарплата— це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

З 01 січня 2017 році мінімальний посадовий оклад не може бути менше 1600,00 грн. Про те, якщо встановити такий оклад працівнику і він відпрацює повну місячну норму, то в кінці місяця необхідно здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка буде визначатись як позитивна різниця між розміром мінімальної ЗП (3200,00 грн) та посадовим окладом працівника. При цьому, якщо працівнику крім окладу були здійснені додаткові виплати (наприклад: премії, крім виплат до свят і ювілеїв; надбавка за вислугу років; надбавка за класність; доплата за ненормований робочий день), то такі виплати слід додати до посадового окладу і вже потім порівнювати з мінімальною заробітною платою.

 

Але є виплати, які не враховуються при обчисленні доплати до мінімальної заробітної плати, зокрема:

 

1.Особливі виплати із ст.31 ЗУПро оплату праці:

·       за роботу  в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоров’я;

·       за роботу в нічний час;

·       оплата роботи в надурочний час;

·       надбавка за роз’їзний характер робіт;

·       премії до святкових і ювілейних дат;

 

2.Нарахування за невідпрацьований час (МЗП розраховуємо пропорційно):

·       відпускні;

·       лікарняні та декретні;

·       інші виплати, розраховані виходячи з середньої заробітної плати, обчисленої згідно з Порядком №100, в т.ч. за період військової служби строковикам, у зв’язку з мобілізацією, за контрактом тощо;

·       оплата простою;

 

3.Інші виплати, не пов’язані з виконанням роботи (норми часу) і не за відпрацьований час:

·       компенсація за невикористану відпустку;

·       матеріальна допомога  (на оздоровлення і для вирішення соціально-побутових питань);

·       індексація зарплати;

 

Що ще треба знати про доплату до мінімальної заробітної плати:

 

·  доплата до мінзарплати належить до фонду оплати праці;

·  доплату виплачують щомісяця разом з виплатою зарплати, а під час розрахунку суми авансу її не враховують;

·  доплату включають до заробітку під час обчислення середньої зарплати для оплати лікарняних і декретних, відпусток і в інших випадках збереження середньої зарплати;

·  доплату враховують, визначаючи денний заробіток під час оплати днів відрядження;

·  оподатковують доплату як зарплатну виплату, і на неї нараховують ЄСВ, а у формі № 1ДФ і таблиці 6 Форми № Д4 її показують у складі зарплати.

 

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                    Ільницька Т.Д.

Відповідно до ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата працівникам виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У випадку коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Можливість вчинення порушень щодо строків виплати заробітної плати на підставі заяви працівника чинним законодавством не допускається.

Таким чином, роботодавець, який на підставі заяви працівника здійснює виплату заробітної плати один раз на місяць, вчиняє порушення, за яке згідно зі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 510 до 1 700 грн (у разі повторного вчинення порушення — від 1 700 до 5 100 грн).

Крім того, абзацом шостим частини другої ст. 265 КЗпП передбачено штрафну санкцію у розмірі одної мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 1 600 грн).

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                Ільницька Т.Д.

Однак, як зауважують у Держпродспоживслужбі, на практиці громадяни часто стикаються з порушенням своїх прав на предмет дотримання мовного законодавства, особливо, якщо це стосується обслуговування державною мовою. Прикладом такого порушення стало депутатське звернення на адресу Держпродспоживслужби стосовно обслуговування споживачів недержавною мовою в мережі одного із столичних фітнес-клубів. Скаржник, зокрема, зазначив, що у клубі інформація для споживачів надається виключно російською мовою.

Зазначимо, що відповідно до Закону «Про засади державної мовної політики», державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних уподобань кожної людини.

Рішення про використання регіональних мов, у тому числі російської, приймається місцевою владою. Основною умовою для цього має бути збір підписів мінімум 10% осіб, які мешкають на відповідній території і є носіями певної регіональної мови. Зазначимо, що рішення про функціонування російської мови як регіональної на території Києва та Київської області не приймалося.

З огляду на судову практику у Держпотребспоживслужбі зазначили:якщо заходи передбачені законодавством України щодо використання на певній території російської мови як регіональної не здійснювались, а споживач не надавав згоди працівникам суб'єкта господарювання спілкуватися з ним російською мовою, то обслуговування недержавною мовою є неправомірним.

 

https://news.dtkt.ua/law/consumer-protection/41548


ПФУ повідомив про запуск із 1 листопада 2016 року оновленого веб-порталу електронних послуг: http://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/Default

Відтак користувачі веб-ресурсу без черг і зайвих витрат часу можуть скористатися такими електронними послугами:

- отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку; 
- здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права (для працюючих); 
- отримувати відомості з власної пенсійної справи (для пенсіонерів) щодо суми призначеної пенсії, з урахуванням усіх установлених надбавок, виду пенсії, закінчення строку виплати пенсії тощо; 
- подавати заяву-запит на попереднє замовлення паперових документів, а саме: виписки із системи персоніфікованого обліку, виписки з пенсійної справи (для пенсіонерів), виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників); 
- подавати скарги до органів Пенсійного фонду; 
- подавати заяви про призначення пенсії до органів Пенсійного фонду; 
- подавати заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з набутим страховим стажем до органів Пенсійного фонду (для пенсіонерів); 
- записатися на прийом до органу Пенсійного фонду з можливістю вибору часу, зручного для відвідування Фонду. 
Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних. 

Процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена. Можлива онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом (ключем ЕЦП).

ФСС з ТВП повідомляє, що допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику за час його хвороби, яка припала на період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, не надається. 

Як пояснили у Фонді, допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати. 

Допомога не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

Тривалість відпусток визначається Законом України «Про відпустки» від 15.11.96року № 504/96-ВР. Відповідно до статті 5 цього Закону тривалість відпусток розраховується в календарних днях незалежно від режимів та графіків роботи.

Святкові та неробочі дні, встановлені статтею73 КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст.19 Закону №504),не враховуються.

Згідно з частинами першою та другою статті 73 КЗпП в Україні встановлюються такі святкові дні:

— 1 січня — Новий рік;

— 7 січня — Різдво Христове;

— 8 березня — Міжнародний жіночий день;

— 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих;

— 9 травня — День Перемоги;

— 28 червня — День Конституції України;

— 24 серпня — День незалежності України.

- 14 жовтня - День захисника України

Робота також не провадиться в дні релігійних свят:

— 7 січня — Різдво Христове;

— один день (неділя) — Пасха (Великдень);

— один день (неділя) — Трійця.

Поняття «святковий та неробочий день» слід відрізняти від поняття «вихідний день». Вихідні дні в тривалість щорічної відпустки та відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 Закону № 504) включаються, як і будь-які інші календарні дні. Тому відпустка не продовжується на кількість вихідних днів, які припадають на період відпустки.

 

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                                                                  Ільницька Т.Д.

Спеціальних нормативних актів, спрямованих на врегулювання питань щодо допущення демобілізованих працівників до роботи на сьогодні не ухвалено. Тож потрібно керуватися існуючими нормами трудового та іншого законодавства. Працівник має прибути на роботу після звільнення його з військової служби в розумний строк, з урахуванням часу, потрібного для оформлення відповідних документів та проїзду до місця проживання.

Законодавством не визначено обов’язків громадян або військового комісаріату повідомляти роботодавця про звільнення військовослужбовця в запас. Відповідно і не передбачено якогось особливого документа, який би надавався працівникові для пред’явлення за місцем роботи. Зазвичай військкомат надає довідку (витяг з наказу), у якій вказується період, протягом якого військовослужбовець проходив службу. Основним документом усе ж слугує правильно оформлений військовий квиток.

Запис про звільнення у зв’язку з демобілізацією виконують на третьому аркуші військового квитка. Там же роблять і запис про те, коли й куди зобов’язаний прибути демобілізований після звільненняз військової служби.

Як зазначається в листі Генерального штабу Збройних Сил України від 21 серпня 2014 року № 322/2/7142, закінченням військової служби для резервістів та військовозобов’язаних є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини, про що робиться відповідний запис до військового квитка. А отже, і про звільнення особи з військової служби після прийняття рішення про демобілізацію має робитися відповідний запис до військового квитка.

Будь-яких інших додаткових документів, що підтверджують звільнення особи з військової служби, законодавством наразі не передбачено. Так само не передбачено і обов’язку роботодавця видавати наказ про допущення демобілізованого працівника до виконання функціональних обов’язків, адже працівник з роботи не звільнявся.

Та все ж видати наказ про допущення вказаного працівника до роботи інколи є доцільним і сформулювати його можна так:

 «НАКАЗУЮ:

1. Петрова Івана Миколайовича, слюсаря ІУ розряду, вважати таким, що приступив до виконання посадових обов’язків 22 жовтня 2016 року.

Підстава: наказ № 36-П від 21.10.2015;

                  копія військового квитка.

 2. Іванова Василя Павловича, слюсаря ІУ розряду, у зв’язку із закінченням строку договору звільнити 22 жовтня 2016 року, п. 2 ст. 36 КЗпП України. Виплатити всі належні Іванову В. П. при розрахунку суми.

Підстава: наказ № 42-П від 21.10.2015».

 Для того щоб кадрова служба могла у законний спосіб звільнити працівника, який працює за строковим договором на місці мобілізованого працівника, вона повинна тим чи іншим способом отримати інформацію про те, коли демобілізований повернеться на роботу.

Наказ про допущення демобілізованого працівника до виконання функціональних обов’язків, крім іншого, буде підставою для його табелювання і нарахування заробітної плати.

 Після допущення демобілізованого працівника до роботи роботодавець має проконтролювати постановку цього працівника на військовий облік, оскільки відповідно до частини 11 статті 26  Закону № 2232 особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік, а згідно з частиною 5 статті 34 Закону № 2232 персональний облік працівників — призовників і військовозобов’язаних — покладається на керівників підприємств незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради                                                                                                     Ільницька Т.Д.