Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504), статті 74–84 КЗпП України та інші законодавчі акти встановлюють державні гарантії права на відпустки, визначають умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб і інтересів, всебічного розвитку особистості.

З метою задоволення життєво важливих потреб і інтересів працівників статтею 25 Закону № 504, статтею 84 КЗпП, а також іншими нормативно-правовими актами врегульовано питання надання їм двох видів відпусток без збереження заробітної плати:

 • відпустки, що надаються в обов’язковому порядку працівникам за їх бажанням на підставі суб’єктивного права, визначеного законом (таблиця);
 • відпустки, за згодою сторін, тобто відпустки що надаються за сімейними обставинами та з інших причин.

Роз’яснення з цього питання надає головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно – правових актів Управління Держпраці в області Інна Кривенко.

Правові підстави для надання в обов’язковому порядку працівникам відпусток без збереження заробітної плати статтею 25 Закону № 504:

 • матері або батькові, який виховує дітей без матері (в т. ч. й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда – до 14 календарних днів щорічно;
 • чоловікові, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці- до 14 календарних днів»;
 • матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 (батько, баба, дід, інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, або особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину) і частині першій статті 19 Закону № 504 (жінка, яка працює і має двох або більше дітей до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинока мати, батько, який виховує дитину без матері, у т. ч. у разі її тривалого перебування матері у лікувальному закладі), в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію “дитина-інвалід підгрупи А” – до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
 • матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті статті 18 цього Закону, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;
 • учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно.
 • Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 • особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 21 календарного дня щорічно;
 • пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
 • інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
 • особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;
 • працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місце знаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місце знаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
 • сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 • працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;

 • працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції;

частинами 3 та 5 статті 218 КЗпП:

 • протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати – 1–2 вільних від роботи дні на тиждень;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання – 1 вільний від роботи день на тиждень;

частиною 4 статті 29 і частиною 5 статті 67 Закону України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 року № 474-XIV

 • голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії – протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду;
 • довіреній особі кандидата в Президенти України – з дня її реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення її повноважень або закінчення виборчого процесу;

частиною 6 статті 36, частиною 1 статті 73 Закону України “Про вибори народних депутатів України” від 25 березня 2004 року № 1665-IV

 • голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам окружної чи дільничної виборчої комісії- протягом виборчого процесу або частини цього періоду;
 • кандидату у депутати, крім кандидата в депутати, який є Президентом України або народним депутатом України – на період передвиборної агітації;

частиною 3 статті 27, частиною 1 статті 58 і частиною 8 статті 59 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів” від 6 квітня 2004 року № 1667-IV

 • голові, заступнику голови, секретарю або у разі їх відмови – іншим членам територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії – протягом виборчого процесу;
 • кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови – на період передвиборної агітації;
 • довіреній особі кандидата в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови – з дня їх реєстрації на період виборчого процесу;

частиною 4 статті 71 і частиною 3 статті 72 Закону України «”Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 року № 3018-III

 • народним засідателям, присяжним – на час виконання ними обов’язків у суді;

частиною 3 статті 86 ЦПКУ

 • свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам – на час розгляду судами цивільних справ;

частиною другою статті 126 КЗпП

 • працівникам, який впроваджує винахід, корисну модель, промисловий зразок або раціоналізаторську пропозицію на іншому підприємстві, в установі, організації – на час впровадження на іншому підприємстві ;

пунктом 13 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб і їх соціальний захист” від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР

 • ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – до 14 календарних днів на рік;

пунктом 36 Положення про порядок і умови проходження служби в митних органах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 року № 97

службовим особам митних органів – час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, що не перевищує 15 діб;

 • до осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать (ст. 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII): Герої Радянського Союзу; повні кавалери ордена Слави;  особи, нагороджені чотирма та більше медалями “За відвагу”; Герої Соціалістичної Праці, відзначені цим званням за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. (Відповідно до вищезгаданого Закону, п. 22 ст. 16, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю до трьох тижнів).
 • До осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, належать (ст. 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16 грудня 1993 року № 3721-XII): Герої Соціалістичної Праці; Герої України; повні кавалери ордена Трудової Слави.)
 • Для надання відпустки без збереження заробітної плати працівник подає власникові письмову заяву із зазначенням обставин (хвороба або смерть рідних, необхідність догляду за хворим родичем, весілля тощо). До заяви додаються відповідні документи, що підтверджують факт виникнення обставин, із вказівкою строку відпустки та дати її початку. У цьому разі період відпустки залежить не від бажання працівника, а від часу виникнення таких обставин.

  Відпустка без збереження заробітної плати, не використана цього року, не переноситься на наступний рік.

  Час надання відпусток без збереження заробітної плати в одних випадках визначається самим працівником у межах дії обставин, зазначених у статті 25 Закону № 504, а в інших – підлягає узгодженню з власником. Час відпустки без збереження заробітної плати деяким категоріям працівників надається власником з дня, про який просить працівник. До таких категорій належать:

  • працівники, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • працівники, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

  У межах періоду обставин, які дають право на відпустку без збереження заробітної плати, відпустка надається з дня, про який просить працівник, у випадку:

  • перебування дружини в післяпологовій відпустці;
  • якщо дитина віком до шести років потребує постійного домашнього догляду;
  • одруження;
  • смерті родичів;
  • догляду за хворим родичем;
  • завершення санаторно-курортного лікування;
  • допущення до вступних іспитів в аспірантуру, і навчання в аспірантурі;
  • якщо діти у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

  У всіх інших випадках час відпустки без збереження заробітної плати має бути погоджений з власником.

  На підставі статті 26 Закону № 504 за згодою сторін трудового договору працівникові може бути надана відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік. Для її надання в заяві на ім’я керівника підприємства працівник зазначає сімейні обставини або інші причини, які обумовили потребу у відпустці, крім випадків, зазначених у статті 25 Закону № 504. Перелік цих причин чинним законодавством України не встановлено, тому що поважність їх залежить від конкретних обставин, що склалися в того чи іншого працівника.

  Підтвердних документів для надання відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін не потрібно. Працівник може використовувати її частинами з обмеженням сумарної тривалості відпустки 15 календарними днями на рік. Рішення про надання цієї відпустки може прийматися лише власником.

  Час перебування у відпустці без збереження заробітної плати зараховується в стаж роботи для надання щорічної відпустки (крім відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шести, шістнадцяти років).

 • Vidpustka-bez-zberezhennya-zarobitnoyi-plati-1024x731
 •  

  Джерело: buhgalter.com.ua

З метою активізації розвитку туристичної галузі м. Володимира-Волинського 12 травня у міській раді пройшов круглий стіл на тему: «Реалізація грантових туристичних та інвестиційних проектів на Волині. Ідеї та рішення для Володимира».18424036 1346371102097315 3099982216599400545 n

Загалом на порядок денний було винесено чотири цікавих питання. Зокрема гості, які завітали до нашого міста поділилися своїм досвідом по написанню проектів, запропонували декілька варіантів для нашого міста та представили туристичний бренд та веб-ресурс Волині.

Оскільки не всі підприємці мали змогу взяти участь у круглому столі, ми вирішили повідомити їх про чудову можливість залучення туристів до нашого міста. На вищезгаданому веб-ресурсі розміщена карта з локаціями місць (ресторани, автозаправки, бази відпочинку, готелі, хостели, фестивалі, свята, змагання, інше) та календар подій. Тому якщо ви маєте цікаву та корисну інформацію для туристів або хочете, щоб ваш заклад з`явився на цій карті – повідомляйте Станіслава Ольшевського (адміністратор сайту, головний спеціаліст сектору туризму у Департаменті інфраструктури та туризму Волинської ОДА).

Безымянный

Що ж стосується бренду Волині, то кожен може його безперешкодно використовувати у своєму бізнесі: виготовляти сувенірну продукцію, одяг, оформляти свої вітрини, використовувати у меню і таким чином відзначати унікальність тієї чи іншої страви,   одним словом популяризувати нашу чудову, прекрасну та унікальну Волинь!

228124

228124 118033424 1330583717009387 7151469839695199778 n8c

 

 

Набрав чинності Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, що  постановою КМУ від 16.03.2017 р. № 231 затверджено Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО.

 Перелік містить вісім груп товарів, понад 50 підгруп і усього понад 300 позицій товарів. Повністю з переліком можна ознайомитись у довіднику, а докладніше прочитати про зміни можна тут і тут.

Як зазначено у Постанові, вона набере чинності через 30 днів з дня її опублікування. Опублікована вона була 7 квітня в "Урядовому кур'єрі" №66/2017

Податківці ж вважають датою набрання чинності - 8 травня (читайтетут і тут). Отже, саме з цього часу й слід застосовувати РРО підприємцям-"єдинникам", які  здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

 

Автор:
«Дебет-Кредит»

Підтримка місцевого товаровиробника є одним із завдань Володимир-Волинського міськвиконкому.

У місті уже понад 10 років відбуваються заходи спрямовані для популяризації наших товаровиробників, зокрема акція «Купуємо  володимир-волинське».  

В першу чергу хочеться , щоб не лише жителі нашого міста знали та купували товари, які безпосередньо виготовляються у Володимирі-Волинському, а й сусідні міста.   В цей перелік входить виготовлення меблів, пошиття одягу, виробництво кондитерських виробів, хліба та хлібобулочних виробів, виробництво вікон та виробів зі скла, виготовлення бруківки, вирощування квітів,  виготовлення вишиванок та   багато чого іншого.

Сьогодні, з ініціативи ФПП «Бізнес-Центр» при підтримці агенції телевізійного мовлення "АТМ-Володимир" започатковується новий проект, який є продовженням акції «Купуємо володимир-волинське». Сподіваємося на ваш патріотизм.

UYilzkDZYnE

 

Купуйте володимир-волинське – підтримуйте місцевого товаровиробника!

Статтею 119 Кодексу законів про працю встановлено, щоза працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Таким чином, за всіма працівниками, призваними на строкову військову службу, зберігається місце роботи, посада та середній заробіток, який підлягає компенсації із бюджету. Такі працівники звільняються від виконання своїх трудових обов’язків, але трудові відносини між ними та роботодавцями не розриваються.

   Крім цього, Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 затверджено Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.Допомога виплачується громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.Під час розрахунку допомоги враховується розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час призову.Виплата допомоги здійснюється військовими комісаріатами на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.

  Отже, громадянину України, який призивається на строкову військову службу виплачується військовим комісаріатом перед початком проходження військової служби грошова допомога у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради   Ільницька Т.Д.

З продавцем може бути укладений договір цивільно-правового характеру, якщо важливий не процес його роботи, а її результат, який він зобов’язаний здати підприємцю. Цивільно-правовий договір не може передбачати виплату винагороди за саму працю виконавця. Оплачується лише певний результат. Обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді конкретних фізичних величин, які підлягають вимірюванню та можуть бути відображені в акті їх приймання. Продавець отримує винагороду тільки при реалізації товару. Реалізований товар може вимірюватись у гривнях, кілограмах, штуках, об’ємі тощо. Якщо ж протягом терміну дії договору показник реалізації товару не виконаний, відповідно і не виконані умови договору, в результаті винагороди продавець може не отримати, що, звичайно ж, не буде порушенням законодавства.

Законодавство не містить певного переліку спеціальностей, з якими можна, або не можна укладати договір цивільно-трудового характеру. Разом з тим, перевіряючи органи аналізують умови цивільно-правових угод і перевіряють, чи не містять вини ознаки трудових.

В цивільно-правовому договорі не вказується, що громадянин прийнятий не певну посаду. Будь-які посилання на штатний розпис, тарифно-кваліфікаційні характеристики роботи, на конкретну професію і спеціальність працівника можуть бути основою для визнання такого договору трудовим.

Договором ЦПХ встановлюються початковий та кінцевий терміни, в межах яких виконавець повинен виконати визначені договором роботи відповідно до власного графіку роботи та виходячи лише з власних можливостей. В магазині ж є режим роботи, відповідно – продавець повинен його дотримуватися, є його трудові обов’язки (наприклад, знаходитися за прилавком, відповідати на запитання покупців по товару, передавати їм товар, приймати оплату) і т.п., отож- цивільно-правовий договір плавно перейде у трудовий договір чистої води.

 

 

Начальник відділу праці та 

соціально-трудових відносин управління

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради  Ільницька Т.Д.

Закон щодо скасування обов'язковості використання печаток набере чинності 20 липня 2017 року.

У середу, 19 квітня, в "Голосі України"  №71/2017 опубліковано Закон України від 23.03.2017 р. № 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями". 

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 20.07.2017 р.

Законом передбачено, що суб’єкт господарюваннямає право використовувати у своїй діяльності печатки, проте її використання не є обов’язковим.

Також уточнено, що відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця.

Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення вірності документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом. За таку вимогу або відмову у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому печатки передбачено штраф від 50 до 100 н.м.д.г. (850–1700 грн).

 

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

 

Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюватиметься без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Автор:
«Дебет-Кредит»

Акція «Таємний покупець» проходила у Володимирі-Волинському вже вдруге. Цьогоріч це відбувалося з 1 по 9 березня. Метою даної акції є визначення якості обслуговування у нашому місті, адже від того як працює продавець, залежить ваш прибуток. Загалом було охоплено 15 торгівельних закладів, серед яких магазини з посудом, спортивним одягом, дитячим одягом, магазини де можна придбати все для рукоділля і  продукти харчування.

В якості «Таємних покупців» виступили жителі нашого міста, різного віку та соціального статусу, які попередньо пройшли інструктаж та контрольний тест для визначення їхньої готовності у ролі «Таємного покупця».

Критерії за якими проводили оцінку «Таємні покупці» це – оточення клієнта, персонал, робота продавця-консультанта і загальні враження від візиту.

Що ж показали результати? Звичайно були і позитивні і негативні відгуки. Переважно біля усіх магазинів територія була чиста, присутній графік роботи, але лише в 1-му із 15-ти магазинів у продавців були бейджі.

В більшості випадках, покупець не відчував себе потрібним та був змушений першим звертатися до покупця за порадою та допомогою. Але, є і такі магазини, які приємно вразили.

Також було і декілька побажань від «Таємних покупців»:

- обов’язково щоб продавець першим вітався з клієнтом.

- був привітним.                              

- та звучала приємне музика

 Це ніби не великі нюанси, але саме вони можуть покращити настрій для потенційного клієнта та отримати постійних покупців для підприємця.  

Надіємося, що результати даної акції допоможуть Вам покращити сферу обслуговування у нашому місті, здобути постійних клієнтів та збільшити свій дохід.

тайный покупатель1

Журнал "Вісник. Офіційно про податки" 

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у ме­жах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

 
 

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

 

2017 р.

Січень

101,1

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у лютому та березні 2017 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації 
(місяці підвищення тарифних 
ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ 
для проведення 
індексації у 2017 р., %:

у лютому

у березні

У 2016 р.

Січень

8,4

12,5

Лютий

8,8

12,9

Березнь

7,7

11,8

Квітень

4,1

8,1

Травень

4,0

8,0

Червень

4,2

8,2

Липень

4,3

8,3

Серпень

4,7

8,7

Вересень

4,7

4,7

Жовтень

3,8

Листопад

Грудень

У 2017 р.

   

Січень

Лютий

 

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць) і до лютого 2017 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2017 р. у такому випадку становить 8,4 %.

Розрахунок ІСЦ: 8,4 % = 1,041 × 1,041 × 100 – 100, де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028).

ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. становив 103,8 % (1,018 × 1,009 × 1,011 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому у березні 2017 р. проведення індексації здійснюється на величину приросту ІСЦ — 12,5 % (1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100).

Заробітна плата за лютий 2017 р. становитиме 5 200 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2017 р. — 1 600 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 8,4 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 134,40 грн (1600 × 8,4 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 334,40 грн (5 200 + 134,40).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

****

Джерело:
Вісник податкової служби